Politica privind protectia si prelucrarea datelor cu caracter personal

Data actualizării: 12.08.2022
Data intrării în vigoare: 12.08.2022

Securitatea datelor colectate este importanta pentru noi, si vom implementa măsurile de securitate adecvate pentru a preveni pierderea, alterarea si accesul neautorizat la datele colectate.

Dispozitii generale

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a fost elaborată în conformitate cu Regulamentul general privind protectia datelor (GDPR) si legii Republicii Moldova „Cu privire la protectia datelor cu caracter personal” din 08.07.2011 nr. 133 si stabileste procedura de prelucrare a datelor cu caracter personal cu măsurile pentru asigurarea securitătii datelor, obtinute de Promo Cot SRL (denumit în continuare operator), prin intermediului website-ului.

1.1. Operatorul îsi stabileste ca cel mai important obiectiv si conditie respectarea drepturilor si libertătilor omului atunci când prelucrează datele personale, inclusiv protectia drepturilor la viată privată, secretele personale si de familie;
1.2. Politica operatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (denumită în continuare politică) se aplică tuturor informatiilor pe care operatorul le poate obtine despre utilizatorii website-ului https://websty.md.

Concepte de bază utilizate

Pentru a asigura un acces comod si usor de înteles, am dori să explicăm mai întâi terminologia utilizată. În această politică folosim printre altele, următorii termeni:

2.1. Website - un set de materiale grafice si informative, disponibile în internet la adresa https://websty.md;
2.2. Utilizator - orice vizitator al site-ului https://websty.md;
2.3. Persoana vizată - este orice persoană fizică identificată sau identificabilă, ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către operatorul responsabil;
2.4. Operator - un organ de stat, un organ municipal, persoană juridică sau fizică, independent sau în comun cu alte persoane care organizează si (sau) prelucrează datele cu caracter personal, si stabileste scopurile prelucrării datelor cu caracter personal care urmează să fie procesate;
2.5. Sistemul informational de date cu caracter personal - un set de date cu caracter personal continut în baze de date care furnizează prelucrarea acestor;
2.6. Date personale - orice informatii referitoare direct sau indirect la un utilizator specific sau identificabil ("persoana vizată") al site-ului https://websty.md;
2.7. Prelucrarea datelor cu caracter personal - orice actiune (operatie) sau un set de actiuni (operatii) indiferent dacă sunt sau nu obtinute prin mijloace automate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, recuperarea, consultarea, divulgarea prin transmitere, alinierea sau combinarea, actualizarea sau modificarea, extragerea, utilizarea, transfer (distributie, furnizare, acces), restrictionarea, blocarea, stergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal;
2.8. Furnizarea de date cu caracter personal - actiuni care vizează divulgarea datelor cu caracter personal unei anumite persoane sau unui anumit cerc de persoane;
2.9. Blocarea datelor cu caracter personal - încetarea temporară a prelucrării datelor cu caracter personal (cu exceptia cazurilor în care prelucrarea este necesară pentru clarificarea datelor cu caracter personal);
2.10. Stergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal - actiuni în urma cărora datele cu caracter personal sunt distruse irevocabil, cu imposibilitatea de a restabili în continuare continutul datelor cu caracter personal în sistemul informational de date cu caracter personal;
2.11. Monitorizare a comportamentului - orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prezice aspecte privind performanta persoanei fizice la locul de muncă, situatia economică, sănătatea, preferintele personale , interese, fiabilitate, comportament, locatie sau deplasări;
2.12. Pseudonimizarea - este prelucrarea datelor cu caracter personal făcută astfel încât datele personale nu mai pot fi atribuite persoanei vizate fără utilizarea unor informatii suplimentare, cu conditia ca aceste informatii suplimentare să fie păstrate separat si să facă obiectul unor măsuri tehnice si organizatorice care să asigure că datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile;
2.13. Operator responsabil cu procesarea datelor - este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agentia sau alt organ care, singură sau împreună cu altii, determină scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în cazul în care scopurile si mijloacele unei asemenea prelucrări sunt stabilite de legislatia Uniunii sau de statul membru, operatorul sau criteriile specifice de numire a acestuia pot fi prevăzute de legislatia Uniunii sau de statul membru;
2.14. Persoana împuternicită de operator - este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agentie sau un alt organ care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului;
2.15. Destinatar - este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agentie sau un alt organ, căruia i se dezvăluie datele cu caracter personal, indiferent dacă este vorba despre un tert sau nu. Cu toate acestea, autoritătile publice care pot primi date cu caracter personal în cadrul unei anchete în conformitate cu legislatia Uniunii sau a statelor membre nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritătile publice respective trebuie să fie în conformitate cu normele aplicabile privind protectia datelor în conformitate cu scopurile procesării;
2.16. Terta parte - este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agentie sau un organ, operator, persoană împuternicită de operator si persoane care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să proceseze date cu caracter personal;
2.17. Consimtământ - acordul persoanei vizate este orice indicare specifică, informată si lipsită de ambiguitate a dorintelor persoanei vizate prin care aceasta, printr-o declaratie sau printr-o actiune clară afirmativă, acceptă prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează.

Datele juridice ale operatorului si responsabilului pentru protectia datelor

Operatorul în sensul Regulamentului general privind protectia datelor (GDPR), alte altor legi privind protectia datelor aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene si alte dispozitii referitoare la protectia datelor este:

3.1. Denumirea juridică: Promo Cot SRL;
3.2. Adresa: Republica Moldova, mun. Cahul, str. sanatoriul 16;
3.3. Telefon: +37378276160;
3.4. Email: [email protected];
3.5. Website: https://websty.md;
3.6. Responsabilul de protectia datelor: Davidov Mihail.

Orice persoană vizată poate să contacteze responsabilul nostru pentru protectia datelor, cu toate întrebările si sugestiile privind protectia datelor.

Colectarea datelor si informatiilor generale cu caracter personal

Operatorul prin intermediul website-ului https://websty.md colectează o serie de date si informatii generale (inclusiv cookie-uri) atunci când un subiect sau un sistem automat utilizează website-ul. Datele pe care le colectăm depind de contextul interactiunilor dvs. cu website-ul nostru si de deciziile pe care le faceti (inclusiv de setările cookie). Datele pe care le colectăm pot include:

4.1. Numele si prenumele;
4.2. Adresa de e-mail;
4.3. Numărul de telefon;
4.4. Datele demografice, precum vârsta, sexul, tara si limba preferată;
4.5. Data si ora accesului la website;
4.6. Tipurile de browser si versiunile utilizate;
4.7. Sistemul de operare folosit;
4.8. Website-ul de la care se efectuează trecerea pe website-ul nostru (asa-numitul referrer);
4.9. Adresa de protocol Internet (adresa IP).

Furnizorul de servicii Internet al sistemului de acces si orice alte date similare care pot fi folosite în cazul atacurilor asupra sistemelor noastre de procesare.

Cum si când colectăm datele cu caracter personal

5.1. Atunci când vizitati website-ul;
5.2. Pe baza de consimtământ (ex: abonare la Newsletter);
5.3. Când ne contactati direct sau prin formularele de contact.
Acest website utilizează servicii online terte, care efectuează colectarea datelor.

Astfel de servicii includ: Google Analytics, Google AdSense.
Datele colectate de aceste servicii pot fi furnizate altor servicii din cadrul acestor organizatii. Ei pot folosi datele pentru personalizarea publicitătii. Puteti afla despre acordurile de utilizator ale acestor organizatii pe site-urile lor web. De asemenea, puteti refuza colectarea datelor dvs. personale. De exemplu, Google Analytics Opt-out Browser Add-On poate fi găsit aici. Nu transmitem date personale altor organizatii sau servicii care nu sunt enumerate în această Politică de confidentialitate. Ca o exceptie, datele colectate pot fi furnizate la cererea legală a autoritătilor de stat, care sunt autorizate să solicite astfel de informatii.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Atunci când prelucrăm datele cu caracter personal, nu tragem concluzii cu privire la persoana vizată. Mai degrabă, aceste informatii sunt necesare pentru a:

6.1. Furniza corect continutul website-ului nostru;
6.2. Optimiza continutul website-ului, precum si publicitatea acestuia;
6.3. Asigura viabilitatea pe termen lung a sistemelor noastre si furnizează autoritătilor competente, informatiile necesare pentru urmărirea penală în cazul unui atac cibernetic.

Stocarea datelor cu caracter personal

Securitatea datelor cu caracter personal prelucrate de operator este asigurată prin implementarea măsurilor legale, organizatorice si tehnice necesare pentru a respecta pe deplin cerintele legislatiei actuale în domeniul protectiei datelor cu caracter personal.Operatorul asigură siguranta datelor cu caracter personal si ia toate măsurile posibile pentru a exclude accesul la datele personale ale persoanelor neautorizate.

În cazul acordării unor informatii neexacte în datele personale, utilizatorul le poate actualiza în mod independent, expediind o notificare către operator la adresa de e-mail a operatorului [email protected] marcată cu „actualizarea datelor cu caracter personal”.

Perioada de prelucrare a datelor cu caracter personal este de 24 luni. Utilizatorul îsi poate retrage oricând acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, expediind o notificare către operator prin e-mail la adresa operatorului [email protected] cu nota „revocarea consimtământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal”.

Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal

Criteriile utilizate pentru stabilirea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal sunt perioada de păstrare legală respectivă. După expirarea perioadei respective, datele corespunzătoare sunt sterse, atâta timp cât nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea contractului sau initierea unui contract.

Cookies

https://websty.md utilizează cookies. Cookies sunt fisiere text care sunt stocate într-un sistem informatic prin intermediul unui browser de Internet.

Toate website-urile si serverele utilizează cookies. Multe cookies contin un ID cookie, ce reprezintă un identificator unic al cookie-ului. Este compus dintr-un sir de caractere prin care paginile web pot fi atribuite browser-ului de Internet în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite website-urilor vizitate să diferentieze browser-ul individual al subiectului de alte browser-e care contin alte cookie-uri. Un anumit browser de Internet poate fi recunoscut si identificat utilizând unicul cookie ID.

Prin utilizarea cookie-urilor, Promo Cot SRL poate oferi utilizatorilor acestui site mai multe servicii usor de utilizat, care nu ar fi posibile fără setarea cookie-urilor. Prin intermediul unui cookie, informatiile si ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate în functie de utilizator. Cookie-urile ne permit, după cum am mentionat anterior, să recunoastem utilizatorii website-ului nostru. Scopul acestei recunoasteri este de a usura utilizarea website-ului.

Utilizatorul website-ului care utilizează cookies, de ex. nu trebuie să introducă date de acces de fiecare dată când site-ul este accesat, deoarece acesta este preluat de website, iar cookie-ul este astfel stocat în sistemul informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este cookie-ul unui cos de cumpărături într-un magazin online. Magazinul online îsi aminteste articolele pe care un client le-a plasat în cosul de cumpărături virtuale prin intermediul unui modul cookie.

Persoana vizată poate, în orice moment, să împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul unei setări corespunzătoare a browser-ului de internet utilizat si poate astfel să refuze definitiv setarea cookie-urilor. În plus, cookie-urile deja setate pot fi sterse în orice moment prin intermediul unui browser de Internet sau al altor programe software. Acest lucru este posibil în toate browser-ele de Internet populare. Dacă persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor în browser-ul de internet utilizat, nu toate functiile site-ului nostru pot fi utilizate.

Dispozitii privind protectia datelor prin aplicarea si utilizarea serviciului Google Analytics (cu functie de anonimizare)

Pe acest site, operatorul a integrat componenta Google Analytics (cu funcția de anonimizare). Google Analytics este un serviciu de analiză web. Analiza web este colectarea și analizarea datelor despre comportamentul vizitatorilor pe website-uri. Un serviciu de analiză web colectează, printre altele, date despre website-ul accesat de o persoană (așa-numitul referrer), care pagini au fost vizitate sau cât de des și pentru ce durată a fost vizualizată o pagină. Analizele web sunt utilizate în principal pentru optimizarea unui website și pentru a realiza o analiză cost-beneficiu a publicității pe internet.

Operatorul componentei Google Analytics este Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

Pentru analiza web prin Google Analytics, operatorul folosește aplicația "_gat. _anonymizeIp". Prin intermediul acestei aplicații, adresa IP a conexiunii la Internet a persoanei vizate este abreviată de Google și anonimă atunci când accesează website-ul nostru dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat contractant al acordului privind spațiul Economic European.

Scopul componentei Google Analytics este de a analiza traficul pe website. Google utilizează datele și informațiile colectate, printre altele, pentru a evalua utilizarea website-ului și pentru a furniza rapoarte online care să arate activitățile pe website.

Google Analytics plasează un modul cookie în sistemul informatic al persoanei vizate. Definiția cookie-urilor este explicată mai sus. Cu setarea cookie-ului, Google are posibilitatea de a analiza utilizarea website-ului nostru. Cu fiecare accesare a unei dintre paginile individuale ale acestui website, care este gestionat de către operator și în care a fost integrată o componentă Google Analytics, browser-ul de internet din sistemul informatic al persoanei vizate va trimite automat date prin intermediul Componentei Google Analytics în scopul publicității online și al soluționării comisioanelor la Google. În cursul acestei proceduri tehnice, compania Google dobândește cunoștințe despre informațiile personale, cum ar fi adresa IP a persoanei vizate, care servește Google, printre altele, pentru a înțelege originea vizitatorilor și a clicurilor și pentru a crea ulterior decontări de comisioane.

Cookie-ul este folosit pentru a stoca informații personale, cum ar fi timpul de acces, locația din care a fost accesat și frecvența vizitelor website-ului de către persoana vizată. Cu fiecare vizită pe website, astfel de date personale, inclusiv adresa IP persoanei vizate, vor fi transmise la Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date personale colectate prin procedura tehnică unor terțe părți.

Așa cum s-a menționat mai sus persoana vizată poate să împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul website-ului în orice moment prin intermediul unei ajustări corespunzătoare a browser-ului web utilizat și, prin urmare, să refuze permanent setarea cookie-urilor. O astfel de ajustare a browser-ului utilizat ar împiedica Google Analytics să stabilească un modul cookie în sistemul informatic al persoanei vizate. În plus, modulele cookie deja utilizate de Google Analytics pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser web sau al altor programe software.

De asemenea persoana vizată are posibilitatea de a contesta colectarea datelor generate de Google Analytics, care este legată de acest website, precum și prelucrarea acestor date de către Google și posibilitatea de a exclude astfel de date. În acest scop, persoana vizată trebuie să descarce un add-on al browser-ului sub linkul google gaoptout și să-l instaleze. Acest add-on de browser îi transmite Google Analytics printr-un Java Script, că orice date și informații despre vizitele paginilor de Internet ar putea să nu fie transmise către Google Analytics. Instalarea suplimentelor de browser este considerată o obiecție făcută de Google. Dacă sistemul informatic al persoanei vizate este ulterior șters, formatat sau nou instalat, atunci persoana vizată trebuie să reinstaleze programele de completare pentru a dezactiva Google Analytics. Dacă programul de adăugare a browser-ului a fost dezinstalat de către persoana vizată sau de orice altă persoană care poate fi atribuită sferei lor de competență sau este dezactivată, este posibilă executarea reinstalării sau reactivării add-on-urilor de browser.

Informații suplimentare și dispozițiile aplicabile privind protecția datelor Google pot fi preluate în google.com policies privacy și la google analytics terms . Google Analytics este explicat în continuare la următorul link google analytics.

Protectia datelor referitoare la aplicarea si utilizarea Facebook pixel

Pe acest site, operatorul are componente integrate ale companiei „Meta”, anume reteaua de socializare "Facebook”. Reteaua de socializare este un loc pentru întâlniri sociale pe Internet, o comunitate online, care de obicei permite utilizatorilor să comunice si să interactioneze într-un spatiu virtual. O retea socială poate servi drept platformă pentru schimbul de opinii si experiente sau poate permite comunitătii online să furnizeze informatii personale sau comerciale. Facebook permite utilizatorilor de retele sociale să includă crearea de profiluri private, să încarce fotografii si să se conecteze prin intermediul cererilor de prietenie.

Compania de operare este Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Statele Unite ale Americii. Dacă o persoană locuieste în afara Statelor Unite sau a Canadei, operatorul este Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda.

Cu fiecare accesare a uneia dintre paginile individuale ale acestui site, care este gestionat de către operatorul responsabil cu protectia datelor si în care a fost integrat un plug-in Facebook, browserul sistemului informatic al persoanei vizate va afisa în mod automat componenta Facebook. O prezentare generală a tuturor pluginurilor Facebook poate fi accesată la https://developers.facebook.com/docs/plugins/. În cursul acestei proceduri tehnice, Facebook este informat ce sub-site specific al site-ului nostru a fost vizitat de către persoana vizată.

În cazul în care persoana vizată este conectată în acelasi timp pe Facebook, Facebook detectează fiecare solicitare de acces a persoanei vizate - si pe întreaga durată de accesare a site-ului nostru - al cărui sub-site specific a fost vizitat de către persoana vizată. Aceste informatii sunt colectate prin intermediul componentei Facebook si asociate cu contul Facebook al persoanei vizate. Dacă persoana vizată face clic pe unul dintre butoanele Facebook integrate în site-ul nostru, de ex. butonul "Caută" sau dacă persoana vizată transmite un comentariu, atunci Facebook asociază aceste informatii cu contul personal de utilizator Facebook al persoanei vizate si stochează datele cu caracter personal.

Facebook primeste întotdeauna, prin componenta Facebook, informatii despre o vizită făcută pe site-ul nostru de către persoana vizată, ori de câte ori persoana vizată este conectată în acelasi timp pe Facebook în timpul accesării site-ului nostru. Acest lucru are loc indiferent dacă persoana vizată utilizează componenta Facebook sau nu. Dacă o astfel de transmitere a informatiilor către Facebook nu este de dorit pentru persoana vizată, atunci el sau ea ar putea împiedica acest lucru prin deconectarea de pe contul lor Facebook înainte de a accesa site-ul nostru.

Ghidul privind protectia datelor publicat de Facebook, care este disponibil la adresa https://facebook.com/about/privacy/, oferă informatii despre colectarea, prelucrarea si utilizarea datelor personale de către Facebook. În plus, se explică ce optiuni de setare oferă Facebook pentru a proteja confidentialitatea persoanei vizate. În plus, sunt disponibile diferite optiuni de configurare pentru a permite eliminarea transferului de date pe Facebook. Aceste aplicatii pot fi folosite de persoana vizată pentru a elimina un transfer de date pe Facebook.

Temeiul juridic pentru prelucrare

Art. 6 (1) lit. un GDPR serveste drept bază legală operatiunilor de procesare pentru care obtinem consimtământul la un anumit scop de procesare. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care este parte persoana vizată, de exemplu atunci când operatiunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea de bunuri sau pentru furnizarea oricărui alt serviciu, prelucrarea este pe baza articolului 6 alineatul (1) litera (B) GDPR.

Acelasi lucru este valabil si pentru operatiunile de procesare care sunt necesare la realizarea măsurilor precontractuale, de exemplu în cazul anchetelor referitoare la produsele sau serviciile noastre. În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice.

Acesta ar fi de exemplu, cazul în care un vizitator a fost rănit în compania noastră si numele, vârsta, datele de asigurare de sănătate sau alte informatii vitale ar trebui să fie transmise unui medic, spital sau unei alte părti terte. Atunci, prelucrarea se va baza pe Art. 6 (1) litera (D) GDPR. În cele din urmă, operatiunile de prelucrare s-ar putea baza pe articolul 6 alineatul (1) litera (F) GDPR.

Acest temei juridic este utilizat pentru operatiunile de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre motivele juridice mentionate mai sus, prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de compania noastră sau de o tertă parte, cu exceptia cazului în care aceste interese sunt înlăturate de drepturile si libertătile fundamentale ale persoanei vizate care necesită protectie a datelor cu caracter personal.

Astfel de operatiuni de prelucrare sunt în mod special permise deoarece, au fost mentionate în mod specific de legiuitorul european. El a considerat că un interes legitim ar putea fi asumat dacă persoana vizată este clientul operatorului (considerentul 47 din propozitia 2 GDPR).

Interesele legitime urmărite de operator sau de o tertă parte

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (F) GDPR interesul nostru legitim este să ne desfăsurăm afacerea în favoarea bunăstării tuturor angajatilor si actionarilor nostri.Furnizarea de date cu caracter personal ca cerinte legale sau contractuale; Cerinta necesară pentru a încheia un contract; Obligatia persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; Consecintele posibile ale neîndeplinirii acestei obligatii.

Clarificăm că furnizarea datelor cu caracter personal este cerută partial de lege (de ex. Reglementări fiscale) sau poate rezulta si din dispozitii contractuale (de exemplu, informatii privind partenerul contractual). Uneori poate fi necesar să încheiem un contract conform căruia persoana vizată ne furnizează date cu caracter personal, care vor fi prelucrate ulterior de noi.

Persoana vizată este obligată să ne furnizeze date cu caracter personal atunci când compania noastră semnează un contract cu el/ea. Lipsa datelor cu caracter personal ar avea drept consecintă faptul că nu a putut fi încheiat contractul cu persoana vizată.

Drepturile persoanei vizate

Dreptul de confirmare

Fiecare persoană vizată are dreptul de a obtine de la operator o confirmare cu privire la faptul că datele cu caracter personal care îl privesc sunt procesate sau nu. Dacă persoana vizată doreste să se folosească de acest drept de confirmare, el/ea poate, în orice moment, să contacteze operatorul.

Dreptul de acces

Fiecare persoană vizată are dreptul de a obtine în orice moment de la operator informatii gratuite cu privire la datele sale personale stocate si o copie a acestor informatii. În plus, directivele si regulamentele europene acordă accesul persoanelor vizate la următoarele informatii:

16.1. Scopul prelucrării;
16.2. Categoriile de date cu caracter personal vizate;
16.3. Destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi dezvăluite datele cu caracter personal, în special destinatari din tări terte sau organizatii internationale;
16.4. Dacă este posibil, perioada prevăzută pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade;
16.5. Existenta dreptului de a solicita rectificări sau stergeri de date cu caracter personal de la operator sau de restrictionare a prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau de a se opune unei asemenea prelucrări;
16.6. Existenta dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;
16.7. În cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informatii disponibile, cu privire la sursa acestora;
16.8. Existenta unui proces automat de luare a deciziilor, inclusiv profilarea, mentionată la articolul 22 alineatele (1) si (4) din GDPR si, cel putin în acele cazuri, informatii semnificative cu privire la logica implicată, precum si semnificatia si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

În plus, persoana vizată are dreptul de a obtine informatii cu privire la transferarea datelor cu caracter personal către o tară tertă sau către o organizatie internatională. În acest caz, persoana vizată are dreptul de a fi informată cu privire la garantiile corespunzătoare privind transferul.

Dacă o persoana vizată doreste să se prevaleze de acest drept de acces, el/ea poate, în orice moment, să contacteze operatorul.

Dreptul la rectificare

Fiecare persoană vizată are dreptul să obtină de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor personale inexacte. tinând cont de scopurile prelucrării, persoana vizată are dreptul de a completa datele personale incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare. Dacă o persoana vizată doreste să exercite acest drept la rectificare, el/ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Fiecare persoană vizată are dreptul de a obtine de la operator stergerea datelor cu caracter personal care îl privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligatia de a le sterge imediat în cazul în care unul dintre motivele următoare se aplică:

17.1. Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în ceea ce priveste scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;
17.2. Persoana vizată retrage consimtământul pe care se bazează prelucrarea în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (A) din GDPR sau articolul 9 alineatul (2) litera (A) din GDPR si unde nu există alt motiv juridic pentru prelucrare;
17.3. Persoana vizată obiectează prelucrarea făcută în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR si nu există motive legale imperative de prelucrare sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2) din GDPR;
17.4. Datele personale au fost procesate ilegal;
17.5. Datele cu caracter personal trebuie să fie sterse pentru respectarea unei obligatii legale în legislatia Uniunii sau a statului membru la care este supus operatorul;
17.6. Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferta serviciilor societătii informationale mentionate la articolul 8 alineatul (1) din GDPR.

Dacă unul dintre motivele mentionate mai sus se aplică si persoana vizată solicită stergerea datelor cu caracter personal stocate de Promo Cot SRL, el/ea poate oricând să contacteze operatorul. Un angajat al Promo Cot SRL trebuie să se asigure imediat că cererea de stergere este respectată.

În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal si este obligat, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1), să steargă datele cu caracter personal, operatorul, luând în considerare tehnologia disponibilă si costurile de implementare, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, de a informa alti operatori care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat stergerea de către acesti operatori a oricăror legături, copiere sau replicare a acestor date cu caracter personal, în măsura în care prelucrarea nu este necesară. Un angajat al Promo Cot SRL va organiza măsurile necesare în cazuri individuale.

Dreptul la restrictionarea prelucrării

Fiecare persoană vizată are dreptul de a obtine de la operator restrictionarea prelucrării în cazul în care se aplică una dintre următoarele:

18.1. Acuratetea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată, pentru o perioadă care permite operatorului să verifice acuratetea datelor cu caracter personal;
18.2. Prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune stergerii datelor cu caracter personal si solicită în schimb limitarea utilizării acestora;
18.3. Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor de natură juridică;
18.4. Persoana vizată a formulat obiectii privind prelucrarea, în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, în asteptarea verificării dacă motivele legitime ale operatorului sunt în contradictie cu cele ale persoanei vizate.

Dacă una dintre conditiile mentionate mai sus este îndeplinită si persoana vizată doreste să solicite restrictia prelucrării datelor cu caracter personal stocate de Promo Cot SRL, aceasta poate oricând să contacteze operatorul. Angajatul Promo Cot SRL va aranja restrictionarea procesării.

Dreptul la portabilitatea datelor

Fiecare persoană vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care i-au fost furnizate unui operator într-un format structurat, utilizat în mod obisnuit si în format prelucrabil automat. Acesta are dreptul să transmită aceste date altui operator fără a fi împiedicat de către operatorul căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, atât timp cât prelucrarea se bazează pe consimtământul prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (A) din a GDPR sau a articolului 9 alineatul (2) litera (A) din GDPR sau a unui contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (B) din GDPR, iar prelucrarea se face prin mijloace automate, atâta timp cât prelucrarea nu este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini în interes public sau în exercitarea autoritătii publice conferite operatorului.

În plus, în exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din GDPR, persoana vizată are dreptul să transmită date cu caracter personal direct de la un operator la altul, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic si atunci când acest lucru nu afectează negativ drepturile si libertătile celorlalti.

În vederea exercitării dreptului la portabilitatea datelor, persoana vizată poate contacta în orice moment orice angajat al Promo Cot SRL.

Dreptul la opozitie

Fiecare persoană vizată are dreptul în orice moment, din motive legate de situatia sa particulară, la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc, care se bazează pe litera (E) sau (F) din articolul 6 alineatul (1) din GDPR. Acest lucru se aplică, de asemenea, profilării bazate pe aceste dispozitii.

Promo Cot SRL nu va mai prelucra datele cu caracter personal în cazul în care obiectia nu este posibilă, cu exceptia cazului în care putem demonstra motive legitime convingătoare pentru prelucrare care are prioritate fată de interesele, drepturile si libertătile persoanei vizate sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

În cazul în care Promo Cot SRL prelucrează date cu caracter personal în scopuri direct de marketing, persoana vizată are dreptul de a formula obiectii în orice moment a prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc pentru o astfel de comercializare. Aceasta se aplică profilării în măsura în care este legată de un astfel de marketing direct. Dacă persoana vizată obiectează Promo Cot SRL la prelucrarea în scopuri direct de marketing, Promo Cot SRL nu va mai prelucra datele personale în aceste scopuri.

În plus, persoana vizată are dreptul, din motive legate de situatia sa particulară, de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc de către Promo Cot SRL în scopuri stiintifice sau istorice de cercetare sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul 1) din GDPR, cu exceptia cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public.

Pentru a-si exercita dreptul de a obiecta, persoana vizată poate contacta orice angajat al Promo Cot SRL. În plus, persoana vizată este liberă în contextul utilizării serviciilor societătii informationale si fără a aduce atingerea Directivei 2002/58/CE, să utilizeze dreptul său de a formula obiectii prin utilizarea specificatiilor tehnice.

Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

Fiecare persoană vizată are dreptul să nu facă obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice care o privesc sau o afectează în mod semnificativ, atât timp cât decizia (1) nu este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată si un operator de date sau (2) nu este autorizat de legislatia Uniunii sau a statului membru la care este supusă operatorul si care prevede, de asemenea, adoptarea de măsuri adecvate pentru a proteja drepturile si libertătile persoanei vizate si interesele legitime sau (3) nu se bazează pe consimtământul explicit al subiectului vizat.

În cazul în care decizia (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată si un operator de date sau (2) se bazează pe acordul explicit al persoanei vizate, Promo Cot SRL va pune în aplicare măsuri adecvate pentru a proteja drepturile, libertătile si interesele legitime ale subiectului vizat, cel putin dreptul de a obtine o interventie umană din partea operatorului, de a-si exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.

În cazul în care persoana vizată doreste să-si exercite drepturile privind luarea automată a deciziilor individuale, el/ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al Promo Cot SRL.

Dreptul de a retrage consimtământul privind protectia datelor

Fiecare persoană vizată are acest drept. si în cazul în care doreste să si-l exercite el/ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al Promo Cot SRL.

Existenta unui proces decizional automat

Promo Cot SRL ca o companie responsabilă, nu foloseste un sistem automat de luare a deciziilor sau orice altfel de profilare.

Link-uri externe

Pe website-ul https://websty.md pot fi afisate link-uri către alte website-uri care nu sunt operate de Promo Cot SRL. Aceasta politică nu are nici o legătură cu politicile si practicile altor website-uri. Iti recomandăm să consulti politicile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale oricăror altor website-uri pe care le vizitati. Nu avem control si nu ne asumam responsabilitatea pentru continutul, politicile de prelucrare a datelor cu caracter personal si practicile altor website-uri.

Dispozitii finale

25.1. Utilizatorul poate primi orice lămurire cu privire la prelucrarea datelor sale personale, contactând operatorul prin e-mail sau printr-o altă modalitate;
25.2. Această politică va prezenta orice modificare a politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal de către operator. Politica dată este valabilă până nu va fi înlocuită cu o nouă versiune;
25.3. Versiunea actuală a politicii este disponibilă gratuit pe adresa https://websty.md/politica-de-confidentialitate.