Politica privind protectia si prelucrarea datelor cu caracter personal.

Securitatea datelor colectate este importantă pentru noi, iar vom implementa măsurile de securitate adecvate pentru a preveni pierderea, alterarea si accesul neautorizat la aceste date.

Dispozitii generale.

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a fost elaborată în conformitate cu Regulamentul general privind protectia datelor (GDPR) si legea Republicii Moldova „Cu privire la protectia datelor cu caracter personal” din 08.07.2011 nr. 133 si stabileste procedura de prelucrare a datelor cu caracter personal, cu măsuri pentru asigurarea securitătii datelor obtinute de Promo Cot SRL (denumit în continuare operator), prin intermediul site-ului web.

1.1. Operatorul îsi stabileste ca cel mai important obiectiv si conditie respectarea drepturilor si libertătilor omului atunci când prelucrează datele personale, inclusiv protectia drepturilor la viată privată, secretele personale si de familie;

1.2. Politica operatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (denumită în continuare politică) se aplică tuturor informatiilor pe care operatorul le poate obtine despre utilizatorii site-ului https://websty.md.

2. Concepte de bază utilizate.

Pentru a asigura un acces comod si usor de înteles, dorim să explicăm mai întâi terminologia utilizată. În această politică folosim, printre altele, următorii termeni:

2.1. Site web – un set de materiale grafice si informative, disponibile pe internet la adresa https://websty.md;

2.2. Utilizator – orice vizitator al site-ului https://websty.md;

2.3. Persoana vizată – orice persoană fizică identificată sau identificabilă, al cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către operatorul responsabil;

2.4. Operator – un organ de stat, un organ municipal, persoană juridică sau fizică, independent sau în comun cu alte persoane, care organizează si/sau prelucrează datele cu caracter personal si stabileste scopurile prelucrării datelor cu caracter personal care urmează să fie procesate;

2.5. Sistemul informational de date cu caracter personal – un set de date cu caracter personal continut în baze de date care furnizează prelucrarea acestora;

2.6. Date personale – orice informatii referitoare direct sau indirect la un utilizator specific sau identificabil („persoana vizată”) al site-ului https://websty.md.

2.7. Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice actiune (operatie) sau un set de actiuni (operatii), indiferent dacă sunt sau nu obtinute prin mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, recuperarea, consultarea, divulgarea prin transmitere, alinierea sau combinarea, actualizarea sau modificarea, extragerea, utilizarea, transferul (distributia, furnizarea, accesul), restrictionarea, blocarea, stergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal;

2.8. Furnizarea de date cu caracter personal – actiuni care vizează divulgarea datelor cu caracter personal către o anumită persoană sau un anumit cerc de persoane;

2.9. Blocarea datelor cu caracter personal – încetarea temporară a prelucrării datelor cu caracter personal (cu exceptia cazurilor în care prelucrarea este necesară pentru clarificarea datelor cu caracter personal);

2.10. Stergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal – actiuni prin care datele cu caracter personal sunt distruse irevocabil, cu imposibilitatea de a restabili continutul acestora în sistemul informational de date cu caracter personal;

2.11. Monitorizarea comportamentului – orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prezice aspecte privind performanta persoanei fizice la locul de muncă, situatia economică, sănătatea, preferintele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locatia sau deplasările;

2.12. Pseudonimizarea – este prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât acestea să nu mai poată fi atribuite persoanei vizate fără utilizarea unor informatii suplimentare, cu conditia ca aceste informatii suplimentare să fie păstrate separat si să facă obiectul unor măsuri tehnice si organizatorice care să asigure că datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

2.13. Operator responsabil cu procesarea datelor – este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agentia sau alt organ care, singură sau împreună cu altii, determină scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în cazul în care scopurile si mijloacele unei asemenea prelucrări sunt stabilite de legislatia Uniunii sau de statul membru, operatorul sau criteriile specifice de numire a acestuia pot fi prevăzute de legislatia Uniunii sau de statul membru;

2.14. Persoana împuternicită de operator – este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agentie sau un alt organ care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului;

2.15. Destinatar – este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agentie sau un alt organ, căruia i se dezvăluie datele cu caracter personal, indiferent dacă este vorba despre un tert sau nu. Cu toate acestea, autoritătile publice care pot primi date cu caracter personal în cadrul unei anchete în conformitate cu legislatia Uniunii sau a statelor membre nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritătile publice respective trebuie să fie în conformitate cu normele aplicabile privind protectia datelor în conformitate cu scopurile procesării;

2.16. Tertă parte – este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agentie sau un organ, operator, persoană împuternicită de operator si persoane care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să proceseze date cu caracter personal;

2.17. Consimtământ – acordul persoanei vizate este orice indicare specifică, informată si lipsită de ambiguitate a dorintelor persoanei vizate prin care aceasta, printr-o declaratie sau printr-o actiune clară afirmativă, acceptă prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează.

3. Datele juridice ale operatorului si responsabilului pentru protectia datelor.

Operatorul în sensul Regulamentului general privind protectia datelor (GDPR), si al altor legi privind protectia datelor aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene, precum si al altor dispozitii referitoare la protectia datelor, este:

3.1. Denumirea juridică: Promo Cot SRL;
3.2. Adresa: Republica Moldova, mun. Cahul, str. sanatoriul 16;
3.3. Telefon: +37378276160;
3.4. Email: [email protected];
3.5. site web: https://websty.md;
3.6. Responsabilul de protectia datelor: Davidov Mihail.

Orice persoană vizată poate contacta responsabilul nostru pentru protectia datelor cu întrebări si sugestii privind protectia datelor.

4. Colectarea datelor si informatiilor generale cu caracter personal.

Prin intermediul site-ului https://websty.md, operatorul colectează o serie de date si informatii generale (inclusiv cookie-uri) atunci când un subiect sau un sistem automat utilizează site-ul. Datele pe care le colectăm depind de contextul interactiunilor dumneavoastră cu site-ul nostru si de deciziile pe care le faceti (inclusiv setările cookie). Datele pe care le colectăm pot include:

4.1. Numele si prenumele;
4.2. Adresa de e-mail;
4.3. Numărul de telefon;
4.4. Datele demografice, precum vârsta, sexul, tara si limba preferată;
4.5. Data si ora accesului la website;
4.6. Tipurile de browser si versiunile utilizate;
4.7. Sistemul de operare folosit;
4.8. Website-ul de la care se efectuează trecerea pe website-ul nostru (asa-numitul referrer);
4.9. Adresa de protocol Internet (adresa IP).

Furnizorul de servicii Internet al sistemului de acces si orice alte date similare, care pot fi folosite în cazul atacurilor asupra sistemelor noastre de procesare.

5. Cum si când colectăm datele cu caracter personal.

5.1. Atunci când vizitati website-ul;
5.2. Pe baza de consimtământ (ex: abonare la Newsletter);
5.3. Când ne contactati direct sau prin formularele de contact.
Acest website utilizează servicii online terte, care efectuează colectarea datelor.

Datele colectate de aceste servicii pot fi furnizate altor servicii din cadrul acestor organizatii. Acestea pot folosi datele pentru personalizarea publicitătii. Puteti afla despre acordurile de utilizator ale acestor organizatii pe site-urile lor. De asemenea, puteti refuza colectarea datelor dumneavoastră personale.

De exemplu, Google Analytics Opt-out Browser Add-On poate fi găsit aici. Nu transmitem date personale altor organizatii sau servicii care nu sunt enumerate în această Politică de confidentialitate. Cu exceptia cazului în care este cerută legal de autoritătile de stat, care sunt autorizate să solicite astfel de informatii, datele colectate pot fi furnizate la cerere.

6. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal.

Atunci când prelucrăm datele cu caracter personal, nu tragem concluzii cu privire la persoana vizată. Mai degrabă, aceste informatii sunt necesare pentru a:

6.1. Furniza corect continutul site-ului nostru;
6.2. Optimiza continutul site-ului, precum si publicitatea acestuia;
6.3. Asigura viabilitatea pe termen lung a sistemelor noastre si furniza autoritătilor informatiile necesare pentru urmărirea penală în cazul unui atac cibernetic.

7. Stocarea datelor cu caracter personal.

Securitatea datelor cu caracter personal prelucrate de operator este asigurată prin implementarea măsurilor legale, organizatorice si tehnice necesare pentru a respecta pe deplin cerintele legislatiei actuale în domeniul protectiei datelor cu caracter personal. Operatorul asigură siguranta datelor cu caracter personal si ia toate măsurile posibile pentru a exclude accesul neautorizat la aceste date.

În cazul furnizării de informatii inexacte în datele personale, utilizatorul le poate actualiza independent, expediind o notificare către operator la adresa de e-mail a operatorului [email protected], mentionând „actualizarea datelor cu caracter personal”.

Perioada de prelucrare a datelor cu caracter personal este de 24 de luni. Utilizatorul îsi poate retrage oricând acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, expediind o notificare către operator prin e-mail la adresa operatorului [email protected], cu mentiunea „revocarea consimtământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal”.

8. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal.

Criteriile utilizate pentru stabilirea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal sunt perioadele de păstrare legală respective. După expirarea acestor perioade, datele corespunzătoare sunt sterse, atâta timp cât nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea contractului sau initierea unui contract.

9. Cookies.

https://websty.md utilizează cookies. Cookies sunt fisiere text care sunt stocate într-un sistem informatic prin intermediul unui browser de internet.

Toate site-urile si serverele utilizează cookies. Multe cookies contin un ID cookie, care reprezintă un identificator unic al cookie-ului. Este compus dintr-un sir de caractere prin care paginile web pot fi atribuite browserului de internet în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor vizitate să diferentieze browserul individual al subiectului de alte browsere care contin alte cookie-uri. Un anumit browser de internet poate fi recunoscut si identificat utilizând unicul ID de cookie.

Prin utilizarea cookie-urilor, Promo Cot SRL poate oferi utilizatorilor acestui site mai multe servicii usor de utilizat, care nu ar fi posibile fără setarea cookie-urilor. Prin intermediul unui cookie, informatiile si ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate în functie de utilizator. Cookie-urile ne permit, după cum am mentionat anterior, să recunoastem utilizatorii site-ului nostru. Scopul acestei recunoasteri este de a usura utilizarea site-ului.

Utilizatorul site-ului care utilizează cookie-uri, de exemplu, nu trebuie să introducă date de acces de fiecare dată când site-ul este accesat, deoarece acestea sunt preluate de site, iar cookie-ul este astfel stocat în sistemul informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este cookie-ul unui cos de cumpărături într-un magazin online. Magazinul online îsi aminteste articolele pe care un client le-a plasat în cosul de cumpărături virtuale prin intermediul unui modul cookie.

Persoana vizată poate, în orice moment, să împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat si poate astfel să refuze definitiv setarea cookie-urilor. În plus, cookie-urile deja setate pot fi sterse în orice moment prin intermediul unui browser de internet sau al altor programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele de internet populare. Dacă persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor în browserul de internet utilizat, nu toate functiile site-ului nostru pot fi utilizate.

10. Dispozitii privind protectia datelor prin aplicarea si utilizarea serviciului Google Analytics (cu functie de anonimizare).

Pe acest site, operatorul a integrat componenta Google Analytics (cu functia de anonimizare). Google Analytics este un serviciu de analiză web. Analiza web constă în colectarea si analizarea datelor despre comportamentul vizitatorilor pe site-uri web. Un serviciu de analiză web colectează, printre altele, date despre site-ul accesat de o persoană (numit referent), paginile care au fost vizitate, cât de des si cât timp a fost vizualizată o pagină. Analizele web sunt utilizate în principal pentru optimizarea unui site si pentru a realiza o analiză cost-beneficiu a publicitătii pe internet.

Operatorul componentei Google Analytics este Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlanda.

Pentru analiza web prin Google Analytics, operatorul utilizează aplicatia „_gat._anonymizeIp”. Prin intermediul acestei aplicatii, adresa IP a conexiunii la internet a persoanei vizate este abreviată si anonimizată de către Google atunci când accesează site-ul nostru dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat contractant al Acordului privind spatiul Economic European.

Scopul componentei Google Analytics este de a analiza traficul pe site. Google utilizează datele si informatiile colectate, printre altele, pentru a evalua utilizarea site-ului si pentru a furniza rapoarte online care să arate activitătile pe site.

Google Analytics plasează un modul cookie în sistemul informatic al persoanei vizate. Definitia cookie-urilor este explicată mai sus. Prin setarea cookie-ului, Google are posibilitatea de a analiza utilizarea site-ului nostru. Odată cu accesarea oricărei pagini individuale de pe acest site, care este gestionat de operator si în care a fost integrată o componentă Google Analytics, browser-ul de internet din sistemul informatic al persoanei vizate va trimite automat date prin intermediul Componentei Google Analytics în scopul publicitătii online si al solutionării comisioanelor la Google. În timpul acestei proceduri tehnice, compania Google obtine informatii despre datele personale, cum ar fi adresa IP a persoanei vizate, care este utilizată de Google, printre altele, pentru a întelege originea vizitatorilor si a clicurilor si pentru a crea ulterior decontări de comisioane.

Cookie-ul este folosit pentru a stoca informatii personale, cum ar fi timpul de acces, locatia de unde a fost accesat si frecventa vizitelor site-ului de către persoana vizată. La fiecare vizită pe site, astfel de date personale, inclusiv adresa IP a persoanei vizate, vor fi transmise la Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date personale colectate prin procedura tehnică unor terte părti.

După cum s-a mentionat mai sus, persoana vizată poate împiedica setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului în orice moment, prin intermediul unei ajustări corespunzătoare a browser-ului web utilizat si, prin urmare, poate refuza permanent setarea cookie-urilor. O astfel de ajustare a browser-ului utilizat ar împiedica Google Analytics să plaseze un modul cookie în sistemul informatic al persoanei vizate. În plus, modulele cookie deja utilizate de Google Analytics pot fi sterse în orice moment prin intermediul unui browser web sau al altor programe software.

De asemenea, persoana vizată are posibilitatea de a contesta colectarea datelor generate de Google Analytics legate de acest site, precum si prelucrarea acestor date de către Google si de a exclude astfel de date. În acest scop, persoana vizată trebuie să descarce un add-on al browser-ului de la linkul google gaoptout si să-l instaleze. Acest add-on de browser transmite către Google Analytics prin intermediul unui Java Script că orice date si informatii despre vizitele paginilor de Internet ar putea să nu fie transmise către Google Analytics. Instalarea suplimentelor de browser este considerată o obiectie făcută de Google. Dacă sistemul informatic al persoanei vizate este ulterior sters, formatat sau reinstalat, atunci persoana vizată trebuie să reinstaleze programele de completare pentru a dezactiva Google Analytics. Dacă programul de adăugare a browser-ului a fost dezinstalat de către persoana vizată sau de orice altă persoană care poate fi atribuită sferei lor de competentă, sau este dezactivat, este posibilă executarea reinstalării sau reactivării add-on-urilor de browser.

Informatii suplimentare si dispozitiile aplicabile privind protectia datelor Google pot fi consultate la linkul google.com policies privacy si la google analytics terms. Google Analytics este explicat în continuare la următorul link google analytics.

11. Protectia datelor referitoare la aplicarea si utilizarea Facebook pixel.

Pe acest site, operatorul integrează componente ale companiei „Meta”, în special reteaua de socializare „Facebook”. Reteaua de socializare este un spatiu online pentru întâlniri sociale pe internet, o comunitate online care, de obicei, permite utilizatorilor să comunice si să interactioneze într-un mediu virtual. O retea socială poate servi ca platformă pentru schimbul de opinii si experiente sau poate permite comunitătii online să furnizeze informatii personale sau comerciale. Facebook le permite utilizatorilor retelelor sociale să creeze profiluri private, să încarce fotografii si să se conecteze prin cereri de prietenie.

Compania care operează este Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Statele Unite ale Americii. Dacă o persoană locuieste în afara Statelor Unite sau a Canadei, operatorul este Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda.

La fiecare accesare a uneia dintre paginile individuale ale acestui site, gestionat de operatorul responsabil cu protectia datelor si în care a fost integrat un plug-in Facebook, browserul sistemului informatic al persoanei vizate va afisa automat componenta Facebook. O prezentare generală a tuturor plugin-urilor Facebook poate fi accesată la https://developers.facebook.com/docs/plugins/. În cadrul acestei proceduri tehnice, Facebook este informat despre ce sub-site specific al site-ului nostru a fost vizitat de către persoana vizată.

În cazul în care persoana vizată este conectată în acelasi timp pe Facebook, Facebook detectează fiecare solicitare de acces a persoanei vizate – si pe întreaga durată de accesare a site-ului nostru – al cărui sub-site specific a fost vizitat de către persoana vizată. Aceste informatii sunt colectate prin intermediul componentei Facebook si asociate cu contul Facebook al persoanei vizate. Dacă persoana vizată face clic pe unul dintre butoanele Facebook integrate în site-ul nostru, de exemplu butonul „Caută”, sau dacă persoana vizată transmite un comentariu, atunci Facebook asociază aceste informatii cu contul personal de utilizator Facebook al persoanei vizate si stochează datele cu caracter personal.

Facebook primeste întotdeauna, prin intermediul componentei Facebook, informatii despre o vizită făcută pe site-ul nostru de către persoana vizată, ori de câte ori persoana vizată este conectată în acelasi timp pe Facebook în timpul accesării site-ului nostru. Acest lucru are loc indiferent dacă persoana vizată utilizează componenta Facebook sau nu. Dacă o astfel de transmitere a informatiilor către Facebook nu este dorită de persoana vizată, atunci el sau ea ar putea împiedica acest lucru prin deconectarea de pe contul lor Facebook înainte de a accesa site-ul nostru.

Ghidul privind protectia datelor publicat de Facebook, care este disponibil la adresa https://facebook.com/about/privacy/, oferă informatii despre colectarea, prelucrarea si utilizarea datelor personale de către Facebook. În plus, se explică ce optiuni de setare oferă Facebook pentru a proteja confidentialitatea persoanei vizate. De asemenea, sunt disponibile diferite optiuni de configurare pentru a permite eliminarea transferului de date pe Facebook. Aceste aplicatii pot fi folosite de persoana vizată pentru a elimina un transfer de date pe Facebook.

12. Temeiul juridic pentru prelucrare.

Potrivit art. 6 alin. (1) lit. un GDPR, consimtământul reprezintă temeiul legal pentru operatiunile de prelucrare în scopul cărora obtinem consimtământul. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte, de exemplu în cazul în care operatiunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea de bunuri sau servicii, prelucrarea se bazează pe articolul 6 alin. (1) lit. (B) GDPR.

Acelasi lucru se aplică si operatiunilor de prelucrare necesare în vederea realizării măsurilor precontractuale, de exemplu în cazul anchetelor referitoare la produsele sau serviciile noastre. În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice.

Aceasta ar fi, de exemplu, situatia în care un vizitator a fost rănit în compania noastră si numele, vârsta, datele de asigurare de sănătate sau alte informatii vitale trebuie să fie transmise unui medic, spital sau unei alte părti terte. În acest caz, prelucrarea se va baza pe art. 6 alin. (1) lit. (D) GDPR. În cele din urmă, operatiunile de prelucrare pot fi justificate pe baza articolului 6 alin. (1) lit. (F) GDPR.

Acest temei legal este utilizat pentru operatiunile de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre motivele legale mentionate anterior si care sunt necesare în scopul intereselor legitime urmărite de compania noastră sau de o tertă parte, cu exceptia cazului în care aceste interese sunt depăsite de drepturile si libertătile fundamentale ale persoanei vizate care necesită protectia datelor cu caracter personal.

Astfel de operatiuni de prelucrare sunt permise în mod special deoarece au fost mentionate în mod explicit de către legiuitorul european, care a considerat că un interes legitim poate fi presupus atunci când persoana vizată este clientul operatorului (considerentul 47 al propozitiei 2 GDPR).

13. Interesele legitime urmărite de operator sau de o tertă parte.

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6, alineatul (1), litera (F) din GDPR, interesul nostru legitim este să ne desfăsurăm afacerea în favoarea bunăstării tuturor angajatilor si actionarilor nostri. Furnizarea de date cu caracter personal poate fi cerută de cerinte legale sau contractuale; este necesară pentru a încheia un contract; reprezintă obligatia persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; si poate avea consecinte în cazul nerespectării acestei obligatii.

Clarificăm că furnizarea datelor cu caracter personal poate fi solicitată partial de lege (de exemplu, reglementări fiscale) sau poate rezulta si din dispozitii contractuale (de exemplu, informatii privind partenerul contractual). Uneori, poate fi necesar să încheiem un contract în care persoana vizată să ne furnizeze date cu caracter personal, care vor fi ulterior prelucrate de noi.

Persoana vizată este obligată să ne furnizeze date cu caracter personal atunci când compania noastră semnează un contract cu aceasta. Lipsa datelor cu caracter personal ar avea ca rezultat imposibilitatea încheierii contractului cu persoana vizată.

Drepturile persoanei vizate.

14. Dreptul de confirmare

Fiecare persoană vizată are dreptul de a obtine de la operator o confirmare cu privire la faptul că datele cu caracter personal care o privesc sunt procesate sau nu. Dacă persoana vizată doreste să se folosească de acest drept de confirmare, ea poate contacta operatorul în orice moment.

15. Dreptul de acces.

Fiecare persoană vizată are dreptul de a obtine în orice moment de la operator informatii gratuite cu privire la datele sale personale stocate si o copie a acestor informatii. În plus, directivele si regulamentele europene acordă accesul persoanelor vizate la următoarele informatii:

15.1. Scopul prelucrării;

15.2. Categoriile de date cu caracter personal vizate;

15.3. Destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi dezvăluite datele cu caracter personal, în special destinatari din tări terte sau organizatii internationale;

15.4. Dacă este posibil, perioada prevăzută pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade;

15.5. Existenta dreptului de a solicita rectificări sau stergeri de date cu caracter personal de la operator sau de restrictionare a prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau de a se opune unei asemenea prelucrări;

15.6. Existenta dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;

15.7. În cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informatii disponibile, cu privire la sursa acestora;

15.8. Existenta unui proces automat de luare a deciziilor, inclusiv profilarea, mentionată la articolul 22 alineatele (1) si (4) din GDPR si, cel putin în acele cazuri, informatii semnificative cu privire la logica implicată, precum si semnificatia si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

În plus, persoana vizată are dreptul de a obtine informatii cu privire la transferarea datelor cu caracter personal către o tară tertă sau către o organizatie internatională. În acest caz, persoana vizată are dreptul de a fi informată cu privire la garantiile corespunzătoare privind transferul.

Dacă o persoană vizată doreste să se prevaleze de acest drept de acces, el/ea poate, în orice moment, să contacteze operatorul.

16. Dreptul la rectificare.

Fiecare persoană vizată are dreptul să obtină de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor personale inexacte. tinând cont de scopurile prelucrării, persoana vizată are dreptul de a completa datele personale incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

Dacă o persoană vizată doreste să exercite acest drept la rectificare, el/ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

17. Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”).

Fiecare persoană vizată are dreptul de a obtine de la operator stergerea datelor cu caracter personal care îl privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligatia de a le sterge imediat în cazul în care unul dintre motivele următoare se aplică:

17.1. Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în ceea ce priveste scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;

17.2. Persoana vizată retrage consimtământul pe care se bazează prelucrarea în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (A) din GDPR sau articolul 9 alineatul (2) litera (A) din GDPR si unde nu există alt motiv juridic pentru prelucrare;

17.3. Persoana vizată obiectează prelucrarea făcută în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR si nu există motive legale imperative de prelucrare sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2) din GDPR;

17.4. Datele personale au fost procesate ilegal;

17.5. Datele cu caracter personal trebuie să fie sterse pentru respectarea unei obligatii legale în legislatia Uniunii sau a statului membru la care este supus operatorul;

17.6. Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferta serviciilor societătii informationale mentionate la articolul 8 alineatul (1) din GDPR.

Dacă unul dintre motivele mentionate mai sus se aplică si persoana vizată solicită stergerea datelor cu caracter personal stocate de Promo Cot SRL, el/ea poate oricând să contacteze operatorul. Un angajat al Promo Cot SRL trebuie să se asigure imediat că cererea de stergere este respectată.

În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal si este obligat, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1), să steargă datele cu caracter personal, operatorul, luând în considerare tehnologia disponibilă si costurile de implementare, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, de a informa alti operatori care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat stergerea de către acesti operatori a oricăror legături, copiere sau replicare a acestor date cu caracter personal, în măsura în care prelucrarea nu este necesară. Un angajat al Promo Cot SRL va organiza măsurile necesare în cazuri individuale.

18. Dreptul la restrictionarea prelucrării.

Fiecare persoană vizată are dreptul de a obtine de la operator restrictionarea prelucrării în cazul în care se aplică una dintre următoarele situatii:

18.1. Acuratetea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată, pentru o perioadă care permite operatorului să verifice acuratetea datelor cu caracter personal.

18.2. Prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune stergerii datelor cu caracter personal si solicită în schimb limitarea utilizării acestora.

18.3. Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor de natură juridică.

18.4. Persoana vizată a formulat obiectii privind prelucrarea, în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, în asteptarea verificării dacă motivele legitime ale operatorului sunt în contradictie cu cele ale persoanei vizate.

Dacă una dintre conditiile mentionate mai sus este îndeplinită si persoana vizată doreste să solicite restrictia prelucrării datelor cu caracter personal stocate de Promo Cot SRL, aceasta poate oricând să contacteze operatorul. Angajatul Promo Cot SRL va aranja restrictionarea procesării.

19. Dreptul la portabilitatea datelor.

Fiecare persoană vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care i-au fost furnizate unui operator într-un format structurat, utilizat în mod obisnuit si într-un format prelucrabil automat. Aceasta are dreptul să transmită aceste date altui operator fără a fi împiedicată de către operatorul căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, atâta timp cât prelucrarea se bazează pe consimtământul prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (A) din GDPR sau la articolul 9 alineatul (2) litera (A) din GDPR sau la un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (B) din GDPR, iar prelucrarea se face prin mijloace automate, atâta timp cât prelucrarea nu este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini în interes public sau în exercitarea autoritătii publice conferite operatorului.

În plus, în exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din GDPR, persoana vizată are dreptul să transmită date cu caracter personal direct de la un operator la altul, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic si atunci când acest lucru nu afectează negativ drepturile si libertătile celorlalti.

În vederea exercitării dreptului la portabilitatea datelor, persoana vizată poate contacta în orice moment orice angajat al Promo Cot SRL.

20. Dreptul la opozitie.

Fiecare persoană vizată are dreptul, în orice moment, din motive legate de situatia sa particulară, la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc, bazată pe litera (E) sau (F) din articolul 6, alineatul (1) din GDPR. Acest lucru se aplică si profilării bazate pe aceste dispozitii.

Promo Cot SRL nu va mai prelucra datele cu caracter personal în cazul în care obiectia nu este posibilă, cu exceptia cazului în care putem demonstra motive legitime si convingătoare pentru prelucrare, care au prioritate fată de interesele, drepturile si libertătile persoanei vizate sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

În cazul în care Promo Cot SRL prelucrează date cu caracter personal în scopuri directe de marketing, persoana vizată are dreptul de a formula obiectii în orice moment privind prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc în scopuri de marketing. Aceasta se aplică si profilării, în măsura în care este legată de un astfel de marketing direct. Dacă persoana vizată obiectează la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Promo Cot SRL în scopuri directe de marketing, Promo Cot SRL nu va mai prelucra datele personale în aceste scopuri.

În plus, persoana vizată are dreptul, din motive legate de situatia sa particulară, de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc de către Promo Cot SRL în scopuri stiintifice sau istorice de cercetare sau în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89, alineatul (1) din GDPR, cu exceptia cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public.

Pentru a-si exercita dreptul de a obiecta, persoana vizată poate contacta orice angajat al Promo Cot SRL. În plus, persoana vizată este liberă să-si exercite dreptul de a formula obiectii prin utilizarea specificatiilor tehnice, în contextul utilizării serviciilor societătii informationale, fără a aduce atingere Directivei 2002/58/CE.

21. Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

Fiecare persoană vizată are dreptul să nu facă obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice care o privesc sau o afectează în mod semnificativ, atât timp cât decizia (1) nu este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată si un operator de date sau (2) nu este autorizată de legislatia Uniunii sau a statului membru la care este supus operatorul si care prevede, de asemenea, adoptarea de măsuri adecvate pentru a proteja drepturile si libertătile persoanei vizate si interesele legitime sau (3) nu se bazează pe consimtământul explicit al subiectului vizat.

În cazul în care decizia (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată si un operator de date sau (2) se bazează pe acordul explicit al persoanei vizate, Promo Cot SRL va pune în aplicare măsuri adecvate pentru a proteja drepturile, libertătile si interesele legitime ale subiectului vizat, cel putin dreptul de a obtine o interventie umană din partea operatorului, de a-si exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.

În cazul în care persoana vizată doreste să-si exercite drepturile privind luarea automată a deciziilor individuale, el/ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al Promo Cot SRL.

22. Dreptul de a retrage consimtământul privind protectia datelor.

Fiecare persoană vizată are acest drept si în cazul în care doreste să si-l exercite, el/ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al Promo Cot SRL.

23. Existenta unui proces decizional automat.

Promo Cot SRL ca o companie responsabilă, nu foloseste un sistem automat de luare a deciziilor sau orice altfel de profilare.

24. Link-uri externe.

Pe site-ul https://websty.md pot fi afisate link-uri către alte site-uri care nu sunt operate de Promo Cot SRL. Această politică nu are nicio legătură cu politicile si practicile altor site-uri. Îti recomandăm să consulti politicile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale oricăror altor site-uri pe care le vizitezi. Nu avem control si nu ne asumăm responsabilitatea pentru continutul, politicile de prelucrare a datelor cu caracter personal si practicile altor site-uri.

Dispozitii finale.

25.1. Utilizatorul poate primi orice lămurire cu privire la prelucrarea datelor sale personale, contactând operatorul prin e-mail sau printr-o altă modalitate.

25.2. Această politică va prezenta orice modificare a politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal de către operator. Politica dată este valabilă până nu va fi înlocuită cu o nouă versiune.

25.3. Versiunea actuală a politicii este disponibilă gratuit la adresa https://websty.md/politica-de-confidentialitate.